• Polityka dotycząca plików cookie i ustawienia

  •  

   Ogólne ramy prawne regulujące ochronę danych osobowych to Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych nr. 679/2016 („RODO”) obowiązujące w Unii Europejskiej. Niniejsza Polityka dotycząca plików cookie jest zgodna z wymogami określonymi w RODO.

   Niniejsza Polityka dotycząca plików cookie („Polityka dotycząca plików cookie”) opisuje różne rodzaje plików cookie, które są używane w związku ze stroną internetową posiadaną i kontrolowaną przez NE Property BV („Strona”).

   Promując Centrum Handlowe, w tym za pośrednictwem Strony, NE Property BV współpracuje z następującymi podmiotami należącymi do Grupy NEPI Rockcastle: Galeria Copernicus („Centrum Handlowe”) i NEPI Investment Management SRL („NIM”). Z punktu widzenia zarządzania Państwa danymi osobowymi wymienione wyżej podmioty z Grupy NEPI Rockcastle działają jako współadministratorzy, zgodnie z art. 26 RODO.

   NE Property BV, centrum handlowe i NIM są częścią Nepi Rockcastle Group i na potrzeby niniejszej Polityki będą nazywane wspólnie „Grupą NEPI Rockcastle” lub „Współadministratorami”. Tam, gdzie w niniejszej Polityce dotyczącej plików cookie użyto słów „My”, „Nasze”, oznacza to Grupę NEPI Rockcastle.

    CZYM SĄ PLIKI COOKIE?

   „Internetowy plik cookie” (znany również jako „cookie przeglądarki” lub „cookie HTTP” lub „cookie”) to mały plik, składający się z liter i cyfr, który będzie przechowywany na komputerze, urządzeniu mobilnym lub innym sprzęcie użytkownika umożliwiającym dostęp do Internetu.

   Pliki cookies są instalowane przez przeglądarkę (np.: Internet Explorer, Firefox, Chrome). Raz zainstalowane pliki cookies mają określony czas życia i pozostają „pasywne”, co oznacza, że nie zawierają oprogramowania, wirusów ani programów szpiegujących i nie uzyskają dostępu do informacji znajdujących się na dysku twardym użytkownika, na którego sprzęcie zostały zainstalowane.

   Plik cookie składa się z dwóch części: nazwy i treści lub wartości pliku cookie.

    JAK I DLACZEGO UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES?

   Używamy plików cookie, aby usprawnić korzystanie ze strony internetowej i jej funkcjonalność oraz lepiej zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający korzystają ze strony internetowej, a także z oferowanych przez nią usług.

   Przechowywanie plików cookie zapewnia nam łatwy i wygodny sposób na dostosowanie i ulepszenie doświadczenia z aplikacją mobilną i uczynienie kolejnej wizyty przyjemniejszą.

   Grupa NEPI Rockcastle nie wykorzystuje plików cookie do gromadzenia danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, jednak możemy powiązać informacje zawarte w pliku cookie z danymi osobowymi zebranymi w inny sposób (np. formularze rejestracyjne).

   JAK ZARZĄDZAĆ PLIKAMI COOKIE?

   Blokowanie plików cookie

   Użytkownik ma możliwość zaakceptowania stosowania plików cookies, które pozwolą mu na korzystanie ze wszystkich funkcji Strony bez ograniczeń podczas odwiedzania Strony. Nie jest możliwe odrzucenie ściśle niezbędnych plików cookie, ponieważ może to wpłynąć na doświadczenie użytkownika i funkcjonalność podczas korzystania ze Strony.

   Zablokowanie innych plików cookie może nie wpłynąć na doświadczenie użytkownika i funkcjonalność podczas korzystania ze Strony. Jeśli odmówisz używania wszystkich plików cookie, podstawowe pliki cookie i pliki cookie stron trzecich zostaną wyłączone. Ponadto podstawowe pliki cookies zostaną usunięte. Nie będziemy mogli usunąć plików cookie stron trzecich. w związku z czym będziesz musiał usunąć je osobiście. Można to zrobić w ustawieniach przeglądarki.

    Wyłączanie i/lub usuwanie plików cookie przez przeglądarkę

   Alternatywnie i/lub dodatkowo można zmienić ustawienia plików cookie za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Twoja przeglądarka internetowa umożliwia zmianę ustawień dotyczących plików cookies. Takie ustawienia przeglądarki dotyczące plików cookie znajdują się zwykle w menu „opcje”, „narzędzia” lub „preferencje” Twojej przeglądarki internetowej. Możesz także skorzystać z menu „Pomoc” w przeglądarce. Przeglądarki mogą korzystać z różnych mechanizmów dezaktywacji plików cookie.

   Ustawienia plików cookie w Internet Explorer

   Ustawienia plików cookie w programie Microsoft Edge

   Ustawienia plików cookie w przeglądarce Firefox

   Ustawienia plików cookie w Chrome na komputery

   Ustawienia plików cookie w Chrome na Androida

   Ustawienia plików cookie w Safari

   Jeśli chodzi o ustawienia przeglądarki dotyczące usuwania poprzednich plików cookie, obowiązują te same zasady, co w przypadku wyłączania nowych plików cookie poprzez ustawienia przeglądarki. Należy postępować zgodnie z odpowiednimi instrukcjami dla danej przeglądarki, jak wyszczególniono powyżej.

   Dostępne są narzędzia online do usuwania wszystkich plików cookie pozostawionych przez odwiedzone strony internetowe, takie jak www.allaboutcookies.org.

   W przypadku odwiedzania tej Strony z innych komputerów, konieczna będzie ponowna zmiana ustawień.

    JAKICH RODZAJÓW PLIKÓW COOKIES UŻYWAMY?

   Niezbędne pliki cookie gwarantują funkcje, bez których nie będziesz mógł korzystać z tej Strony i zapewniają między innymi, że gdy uzyskasz dostęp do funkcji strony internetowej, zobaczysz wersję, która posiada połączenie szerokopasmowe o ilości danych odpowiadającej połączeniu internetowemu, z którego korzystasz. Ponadto, w przypadku zmiany stron, taki plik cookie będzie realizował funkcję przełączania z http na https. Ponadto pliki cookies tego typu przechowują Twoją decyzję o wykorzystaniu plików cookies na naszej Stronie.

   Wykorzystywane przez nas niezbędne pliki cookie to:

   – pliki cookies wykorzystywane wyłącznie w celu przeprowadzenia transmisji komunikatu przez internet;

   – ściśle niezbędne pliki cookie, abyśmy mogli świadczyć usługi wyraźnie wymagane przez Ciebie (tj. jeśli te pliki cookie zostaną wyłączone, nie będziemy mogli świadczyć Ci wyraźnie wymaganej usługi).

   Wykorzystanie ściśle niezbędnych plików cookie do celów opisanych powyżej wynika z naszych uzasadnionych interesów, polegających na zapewnieniu prawidłowego działania, dostępu i technicznego wykorzystania Strony oraz na świadczeniu usług, których wyraźnie zażądałeś.

   Statystyczne pliki cookie: Te pliki cookie służą do dostarczania nam informacji statystycznych na temat działania Strony internetowej (np. do zliczania wizyt, źródeł ruchu). Kategoria ta może obejmować pliki cookie osób trzecich.

   Wykorzystanie statystycznych plików cookie do celów opisanych powyżej wynika z naszych uzasadnionych interesów, aby poprawić zawartość Strony i kampanii prowadzonych na Stronie oraz lepiej ocenić wskaźniki wydajności (KPI) kampanii handlowych prowadzonych na Stronie.

    Marketingowe pliki cookie: Te pliki cookie pozwalają Stronie na zapisywanie wyborów Użytkownika i dostarczanie mu ulepszonych i bardziej osobistych funkcji. Kategoria ta może obejmować pliki cookie osób trzecich.

    ZGODA NA MARKETINGOWE PLIKI COOKIE

   NEPI Rockcastle Group zamierza wykorzystywać pliki cookie w celach marketingowych, ale potrzebuje na to Twojej zgody. Aby je zaakceptować, należy kliknąć przycisk „Zapisz Ustawienia”, lub przycisk „Otwórz Ustawienia” aby uzyskać więcej informacji na temat stosowanych kategorii plików cookie i ograniczyć użycie niektórych z nich.

   Chociaż pliki cookie umieszczone na Stronie zwykle nie zawierają danych osobowych, w zakresie, w jakim informacje zawarte w pliku cookie są powiązane z Twoimi danymi osobowymi zebranymi w inny sposób (np. formularze rejestracyjne), spółki Grupy NEPI Rockcastle będą działać jako Współadministratorzy zgodnie z art. (26) RODO.

   Współadministratorzy na podstawie zawartej umowy będą współpracować i zapewnić pełne poszanowanie Twoich praw, niezależnie od tego, do którego Współadministratora zostanie skierowane żądanie realizacji praw.

   W tym zakresie możesz skorzystać z każdego z praw określonych w sekcji Prawa osób, których dane dotyczą z wyjątkiem prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, gdyż przetwarzanie nie wynika z prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów.

   CENTRUM PREFERENCJI

   Możesz wybrać kategorie konkretnych plików cookies używanych na tej Stronie.

   Z wyjątkiem kategorii plików cookie, które są ściśle niezbędne do działania Strony, możesz zaakceptować lub odmówić korzystania z plików cookie, dla każdej kategorii plików cookie, przesuwając selektor na końcu każdego wiersza w polu, które pojawi się na ekranie po uzyskaniu dostępu do opcji ‚ZARZĄDZAJ USTAWIENIAMI” zawartej w banerze sygnalizującym korzystanie z plików cookie, wyświetlanym przy pierwszym wejściu na Stronę. Nie będziemy korzystać z innych kategorii plików cookies, z wyjątkiem tych, które są ściśle niezbędne do prawidłowego działania Strony, jeśli nie zdecydujesz się na korzystanie z tych kategorii plików cookies.

   Za każdym razem, gdy użytkownik otrzymuje propozycję zaakceptowania lub odrzucenia stosowania kategorii plików cookie, przekazujemy mu istotne informacje, które należy znać, aby dokonać wyboru: kategorie plików cookie, tożsamość operatora danych, czy istnieją kategorie plików cookie odnoszące się do trwałych lub sesyjnych plików cookie, czy dana kategoria plików cookie jest podstawowym plikiem cookie, czy plikiem cookie strony trzeciej (z wyjątkiem niezbędnych plików cookie [te są zawsze podstawowymi plikami cookie]) oraz czy jego dane osobowe są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

   Po wyrażeniu zgody na stosowanie przez nas kategorii plików cookie, użytkownik może powrócić do swojego wyboru i wyłączyć pliki cookie (z wyjątkiem tych ściśle niezbędnych do działania tej Strony) w następujący sposób:

   (i) przechodząc do opcji „ZARZĄDZAJ USTAWIENIAMI” znajdującej się na banerze sygnalizującym użycie plików cookie, wyświetlanej przy pierwszym wejściu na Stronę;

   (ii) poprzez dostęp do stałego linku „POLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIE I USTAWIENIA”, znajdującego się na liście w stopce Strony, dostępnego na każdej podstronie Serwisu.

    ZMIANY NINIEJSZEJ INFORMACJI O PLIKACH COOKIE

   Niniejsza Polityka dotycząca plików cookie została zmieniona dnia 01.02.2023.

    

   NIEZBĘDNE PLIKI COOKIE

   Są to pliki cookie, które zabrałbyś ze sobą na bezludną wyspę. Zasadniczo są to dane niezbędne do realizacji podstawowych funkcjonalności strony internetowej, bez uwzględniania danych osobowych. Za ich pośrednictwem można korzystać ze strony internetowej, aktywując podstawowe funkcje, takie jak nawigacja po stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów na stronie. Ważne jest, aby wiedzieć, że strona internetowa nie może prawidłowo funkcjonować bez tych plików cookie, dlatego nie mogą one zostać wyłączone przez nasz system.

    

   NAZWA PLIKU COOKIE

   CEL

   CZAS TRWANIA

   WŁAŚCICIEL

   POLITYKA INFORMACYJNA STRON TRZECICH

   TiPMix 

   TiPMix 

   TiPMix 

   TiPMix 

   TiPMix 

   Plik cookie TiPMix jest ustawiany przez platformę Azure w celu określenia, do którego serwera internetowego należy kierować użytkowników.

   Plik cookie TiPMix jest ustawiany przez platformę Azure w celu określenia, do którego serwera internetowego należy kierować użytkowników.

   Plik cookie TiPMix jest ustawiany przez platformę Azure w celu określenia, do którego serwera internetowego należy kierować użytkowników.

   Plik cookie TiPMix jest ustawiany przez platformę Azure w celu określenia, do którego serwera internetowego należy kierować użytkowników.

   Plik cookie TiPMix jest ustawiany przez platformę Azure w celu określenia, do którego serwera internetowego należy kierować użytkowników.

    

   STATYSTYCZNE PLIKI COOKIES

   Chcemy zaoferować Ci doświadczenie jak najbardziej dopasowane do Ciebie, a anonimowo zagregowane informacje statystyczne i analityczne pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownik wchodzi w interakcję ze stroną, gdy nas odwiedza, a co za tym idzie, poprawić jakość naszych usług i treści.

    

   NAZWA PLIKU COOKIE

   CEL

   CZAS TRWANIA

   WŁAŚCICIEL

   POLITYKA INFORMACYJNA STRON TRZECICH

   Google Analytics

   _ga

   Te pliki cookie umożliwiają gromadzenie informacji o tym, jak odwiedzający korzystają z tej strony internetowej oraz wykrywanie ewentualnych problemów z przeglądaniem. Google Analytics przechowuje informacje o odwiedzanych stronach, czasie przeglądania strony, sposobie dostępu do strony oraz sekcjach dostępnych w ramach stron. Nie są przechowywane żadne dane osobowe, dlatego informacje te nie mogą być wykorzystane do identyfikacji użytkownika.

   Strona korzysta z Google Analytics w celu sprawdzenia, czy spełnia wymagania użytkowników oraz w celu ustalenia priorytetów w zakresie poprawy procesów. Google udostępnia więcej informacji na temat plików cookies na stronie Polityka prywatności i polityka cookies. Google udostępnia również „dodatek”, który umożliwia rezygnację z Google Analytics niezależnie od odwiedzanych stron.

   2 lata

   Google

   https://policies.google.com/privacy?hl=pl

   https://policies.google.com/technologies/types?hl=en-US

   _gid

   24 godziny

   _utma

   2 lata

   _utmx

   18 miesięcy

   _utmxx

   18 miesięcy

   _utmz

   6 miesięcy

   __gads

   Zmienny

   gatgtag_UA[id]:

   1 minuta

   Piksel śledzący Facebooka

   Zbiera informacje o interakcji ze stroną internetową użytkowników, którzy trafiają na nią poprzez linki Facebooka (odsłony strony, wypełnienie formularza rejestracyjnego poprzez logowanie na Facebooku, działania na stronach takie jak kliknięcie w przyciski).

   Sesja

   Facebook

   https://www.facebook.com/policies/cookies/

   MARKETINGOWE PLIKI COOKIE

   Jesteś wyjątkowy i za to Cię lubimy. Dlatego chcemy przedstawiać Ci rabaty i wydarzenia dopasowane do Twoich preferencji i zainteresowań. Ponieważ nie popieramy spamu ani niepotrzebnych reklam, marketingowe pliki cookie pomagają nam oferować Ci odpowiednie i spersonalizowane wiadomości handlowe, abyś mógł cieszyć się tym, co najbardziej Ci odpowiada.

    

   NAZWA PLIKU COOKIE

   CEL

   CZAS TRWANIA

   WŁAŚCICIEL

   POLITYKA INFORMACYJNA STRON TRZECICH

   Facebook: _fbp 

   Facebook wykorzystuje te pliki cookie do zbierania informacji o użytkowniku, a także do zarządzania danymi dotyczącymi połączenia użytkownika z jego siecią. Dane te mogą być wykorzystywane przez Facebooka w celu dostosowania reklam dostarczanych użytkownikowi.

   Sesja

   Facebook

   https://www.facebook.com/policies/cookies/ 

Przejdź do sekcji