REGULAMIN CENTRUM HANDLOWEGO

 • W trosce o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie Klientów i osób zatrudnionych w Centrum Handlowym Galeria Copernicus uprzejmie prosimy o stosowanie się do niniejszych zasad oraz innych zaleceń Ochrony oraz Dyrekcji Centrum. Wejście na teren Centrum Handlowego oznacza akceptację poniższego Regulaminu.

   

  • Z Centrum Handlowego można korzystać tylko w godzinach jego otwarcia wskazanych na wejściach, oraz dostępnych na stronie www.galeriacopernicus.pl

  • Za bezpieczeństwo małoletnich znajdujących się na terenie Centrum odpowiadają rodzice lub ich opiekunowie prawni.

  • Zezwala się na wprowadzanie psów, pod warunkiem, że będą prowadzone na smyczy i w kagańcu. Za ewentualne szkody wyrządzone przez zwierzęta odpowiadają ich właściciele. W przypadku pozostawienia nieczystości przez psa, właściciel jest zobowiązany do ich usunięcia.

  • Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych lub elektronicznych papierosów poza miejscami do tego przeznaczonymi, w odległości nie bliższej niż 10m od wejść do Centrum.

  • Zabrania się spożywania alkoholu poza miejscami do tego wyznaczonymi, znajdującymi się w strefie restauracyjnej.

  • Zabrania się spożywania substancji nielegalnych na terenie Centrum.

  • Zabrania się przebywania na terenie Galerii Copernicus osobom w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających, zakłócających porządek publiczny, zachowujących się w sposób uciążliwy dla innych osób lub uporczywie naruszających niniejszy Regulamin. Zarządca lub jego przedstawiciel jest uprawniony do wezwania policji lub innego organu porządkowego w sytuacji, gdy osoba, od której zażądano opuszczenia Galerii Copernicus, nie zastosuje się do żądania.

  • Zabrania się używania jakichkolwiek rzeczy i przedmiotów, których użycie powoduje powstanie źródła ognia, dymu lub pary itp. (np. zapałki, zapalniczki, świeczki, elektroniczne papierosy, race)oraz wnoszenia na teren Centrum broni, w szczególności broni palnej oraz materiałów łatwopalnych i wybuchowych.

  • Zabrania się korzystania z wrotek, deskorolek, rowerów lub innych osobistych środków transportu wewnątrz budynku.

  • Zabrania się używania wózków sklepowych niezgodnie z przeznaczeniem.

  • Jakakolwiek działalność handlowa, marketingowa, promocyjna, charytatywna, rozrywkowa, agitacyjna bez zgody Administracji Centrum jest zabroniona. Właściciel Centrum jest uprawniony do żądania wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z Centrum, od podmiotów prowadzących powyższą działalność bez zgody Administracji Centrum.

  • Zabrania się wchodzenia do części nie przeznaczonych dla ogólnego użytku (pomieszczenia techniczne, zaplecza itp.) oraz w miejsca wygrodzone lub oznaczone zakazem wstępu (scena, wystawy, ekspozycje itp.).

  • Zabrania się niszczenia roślinności i zaśmiecania terenu.

  • W przypadku wystąpienia okoliczności nadzwyczajnych skutkujących koniecznością  ewakuacji,  klienci  proszeni  są  o  postępowanie  zgodnie z komunikatami dźwiękowymi, jak również szczegółowymi instrukcjami personelu Centrum i odpowiednich służb.

   

  Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania Galerii Copernicus prosimy kierować na adres:

   

  Biuro Administracji

  Galeria Copernicus

  ul. Żółkiewskiego 15

  87-100 Toruń

  biuro@galeriacopernicus.pl